Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2014 rok - aktualizacja

 

Informacje o inwestycjach realizowanych w ramach programu 5/6 w 2014 roku na terenie osiedla

 

Informacje o programie 5/6 - 2014 rok:

  • podobnie jak w 2013 roku do podziału jest kwota 5 mln złotych / 6 dzielnic (średnio 13,5 zł / mieszkańca)
  • inwestycje muszą zostać zrealizowane na terenie należącym do gminy Bydgoszcz
  • mieszkańcy mogli przedstawić swoje pomysły na inwestycję wrzucając do urny wypełnioną kartę (głosowanie trwało do 10 grudnia 2013)
  • wyboru inwestycji i jej lokalizację dokonują Radni Osiedla z Radnymi Miasta uwzględniając zebrane pomysły mieszkańców

 

Program 5/6 w 2014 roku os. Tatrzańskie:

  • kwota do dyspozycji: 293 713 zł. (w tym 67 166 zł z poprzedniego roku)
  • wzrost rocznej kwoty bazowej do 226 547 zł. (powód: wzrost liczby mieszkańców)
  • realizowana inwestycja: w trakcie zatwierdzania
  • propozycję inwestycji przedstawiono UM: 16 stycznia 2014 roku

 

Inwestycje przedstawione UM do realizacji (zadania inwestycyjne):

[wybrane uchwałą Rady Osiedla Tatrzańskie 12 stycznia 2014 roku]:

1. Budowa skwerów na terenie osiedla

2. Zagospodarowanie terenu w okolicy ulic Pelplińska, Lawinowa, Salezjańska

3. Ławki na osiedlu (większość lokalizacji ławek w ciągu ulicy Pelplińskiej)

[wybrane uchwałą Rady Osiedla Tatrzańskie 3 kwietnia 2014 roku]:

1. Budowa skweru na części działki nr 59 w okolicy ulic Chałubińskiego/Witkiewicza/Czecha

2. Doposażenie skweru usytuowanego na działce nr 28 w rejonie ulic Chałbińskiego/Roja/GOPR w urządzenia fitness

 

Inwestycje zatwierdzone przez UM oraz przyjęte do realizacji uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy:

1. zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne

[zatwierdzono uchwałą RM nr LIV/1164.14 w dniu 26.03.2014  w kwocie 67 713 zł. ]

 2. 50 ławek na osiedlu w ciągu ul. Pelplińskiej

[zatwierdzono uchwałą RM nr LIV/1164.14 w dniu 26.03.2014  w kwocie 60 000 zł. ]

3. budowa skweru rekreacyjno-integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza

[zatwierdzono uchwałą RM nr LVII/1196.14 w dniu 30.04.2014  w kwocie 100 000 zł. ]

4. wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR

[zatwierdzono uchwałą RM nr LVII/1196.14 w dniu 30.04.2014  w kwocie 30 000 zł. ]

(źródło)

 

Szczegółowy opis inwestycji: 

Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2014 rok - wybrane inwestycje

 

"okiem" Rady Osiedla:

Rada Osiedla Tatrzańskie w dwóch uchwałach (11 stycznia i 3 kwietnia br.) przedstawiła propozycję inwestycji do realizacji na terenie osiedla w ramach programu inicjatyw lokalnych 5/6 w roku bieżącym.

Zostały one zgłoszone zgodnie z przyjętą procedurą do Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta.

WRiSM weryfikował możliwość realizacji zaproponowanych przez R.O. inwestycji.

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pt. "Budowa skwerów na terenie osiedla - 6 szt." nastąpiła zmiana propozycji inwestycji. W obecnej chwili nie ma możliwości wykonania część skwerów zgodnie z wytycznymi R.O. albowiem gmina Bydgoszcz nie posiada terenów większości z wskazanych lokalizacji, co zgodnie z wytycznymi UM jest niezbędne do realizacji inwestycji w programie 5/6. Nie ma też możliwości dzierżawy przez gminę od spółdzielni mieszkaniowych terenów pod planowane skwery. Budowę sześciu skwerów na terenie osiedla zastąpiono (w uchwale R.O. z 3 kwietnia br.) dwoma zadaniami: (1) budowę skweru na części działki nr 59 w okolicy ulic Chałubińskiego/Witkiewicza/Czecha oraz (2) doposażenie skweru usytuowanego na działce nr 28 w rejonie ulic Chałbińskiego/Roja/GOPR w urządzenia fitness. Oba nowe zadania inwestycyjne przedstawione przez R.O. uzyskały aprobatę UM.

Wszystkie inwestycje są zatwierdzane (łącznie z źródłem i kwotą ich finansowania) poprzez uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy.

Kwota niewykorzystana na realizację inwestycji (z pozostałej kwoty rezerwy finansowej oraz oszczędności po przetargach) w obecnym roku przechodzi na rok kolejny.

Powrócimy w latach kolejny do realizacji inwestycji pt. "Budowa skwerów osiedlowych" w formie jaka jest przedstawiona w szczegółowym opisie tej inwestycji. Umożliwić to mają rezerwy terenowe pod tego typu skwery w nowo tworzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla os. Tatrzańskiego. Rada Osiedla wniosła tego typu uwagi do planu, otrzymaliśmy także potwierdzenie od wiceprezydenta miasta oraz z MPU, że zostaną one uwzględnione.

 

AKTUALIZACJA.... 

 

[10.04.2014]

Rada Osiedla Tatrzańskie uchwałą z dnia 3 kwietnia 2014 roku postanawia:

W wyniku negatywnej opinii Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczącej propozycji budowy skwerów na terenie Osiedla Tatrzańskie na terenach nie należących do Miasta, Rada Osiedla Tatrzańskie postanawia wskazać nowe miejsca lokalizacji oraz zweryfikować ilość i zakres prac.

Przyjąć jako nową propozycję dotyczącą budowy skwerów (zastępującą propozycję budowy 6 skwerów zatwierdzoną Uchwałą z 12 stycznia 2014 roku) i wykonanie następujących zadań:

  1. Budowa skweru na części działki nr 59 w okolicy ulic Chałubińskiego/Witkiewicza/Czecha
  2. Doposażenie skweru usytuowanego na działce nr 28 w rejonie ulic Chałbińskiego/Roja/GOPR

Szczegółowy opis inwestycji dostępny TU.

Zatwierdzenie inwestycji po weryfikacji przez UM ma nastąpić na najbliższej sesji Rady Miasta.

Na sesji Rady Miasta Bydgoszczy dnia 26 marca 2014 roku zatwierdzono do realizacji:

1. Zagospodarowanie terenu w okolicy ulic Pelplińska, Lawinowa, Salezjańska

2. Ławki na osiedlu (większość lokalizacji ławek w ciągu ulicy Pelplińskiej)

Za realizację zadania nr 1 (zagospodarowanie terenu) odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Za realizację zadania nr 2 (ławki na osiedlu) odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

[7.07.2014]

Na sesji Rady Miasta Bydgoszczy dnia 30 kwietnia 2014 roku zatwierdzono do realizacji:

3. Budowa skweru na części działki nr 59 w okolicy ulic Chałubińskiego/Witkiewicza/Czecha

4. Doposażenie skweru usytuowanego na działce nr 28 w rejonie ulic Chałbińskiego/Roja/GOPR w urządzenia fitness

Za realizację zadania nr 3 i 4 odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Na chwilę obecną, tj. na 7 lipca 2014 roku, wybrany został projektant dla wszystkich czterech inwestycji realizowanych w ramach tegorocznego programu 5/6 na terenie osiedla Tatrzańskiego. Projektant ma czas do połowy sierpnia (łącznie 6 tygodni) na wykonanie projektów tychże inwestycji w konsultacji z Radą Osiedla. Spotkanie R.O. z projektantem w celach konsultacyjnych jeszcze nie nastąpiło.

 

Joomla templates by a4joomla