Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Czym jest Rada Osiedla?

  

Czym jest rada osiedla?
Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, przewidzianym ustawą o samorządzie gminnym. Jest organem uchwałodawczym w osiedlu (samorządowej jednostce pomocniczej Miasta Bydgoszczy).

 

Jakie funkcje spełnia rada osiedla (samorząd osiedla)?
Jest podstawowym ciałem opiniodawczym i doradczym dla Samorządu Miasta (zwłaszcza radnych danego okręgu) we wszystkich sprawach dotyczących obszaru jej działania. Służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami Miasta. Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o zaspokajanie potrzeba wspólnoty jego mieszkańców i współpraca w tym zakresie z samorządem Miasta.

 

Co robi rada osiedla?
Rada Osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach Miasta, podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów miasta i poprawy warunków życia mieszkańców. Ponadto działa na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach. W szczególności - patrz §17 Statutu Osiedla.

 

Czym charakteryzuje się rada osiedla?
Dzięki przyjętemu systemowi wyborczemu składa się z ludzi mieszkających na terenie tego samego osiedla (uprawnionych do głosowania na danym terenie), wytypowanych przez samych mieszkańców, a nie przez organizacje polityczne, wybranych w powszechnych, równych i bezpośrednich wyborach, w głosowaniu tajnym i - co szczególnie charakterystyczne - działających wyłącznie społecznie, bez jakichkolwiek wynagrodzeń, czy diet. 

 

 

Joomla templates by a4joomla