Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Program 5/6

 

Inwestycje realizowane z programu 5/6 na terenie os. Tatrzańskiego w Bydgoszczy.

 

Program „5/6”

Program „5/6” zainicjowany przez Prezydenta Bydgoszczy w 2012 roku, to forma budżetu obywatelskiego zwanego również budżetem partycypacyjnym.

 

Zasady funkcjonowania programu „5/6”

Zasada działania programu „5/6” polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 5 mln zł (corocznie), na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdej z 28 rad osiedli (wchodzących w skład 6 okręgów wyborczych). Przedsięwzięcia zgłaszane i później realizowane w ramach tego programu powinny być zadaniami jednorocznymi.

 

Szczegółowe informacje ze strony Urzędu Miasta Bydgoszcz: TU

 


 


 

Program 5/6 - edycja I - 2013

 

[INWESTYCJA NR 1/2013/ROT]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Park rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych i dzieci"
  (plac zabaw i siłownia fitness)

 • LOKALIZACJA:
  ul. Jarużyńska (przy Orliku)

 • KOSZT REALIZACJI (po przetargu): 
  149 383 zł. (157 502 zł. z oświetleniem)

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  cały roczny budżet programu 5/6 dla os. Tatrzańskiego - 224 668 zł.

 • ODDANO DO UŻYTKU: 
  16 grudnia 2013 r.

 • UWAGI:
  Rada Osiedla Tatrzańskie po dziś dzień kwestionuje jakość zamontowanych urządzeń (zwłaszcza niską jakość urządzeń fitness)

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  Wydział Inwestycji Miasta UMB

 • AKTUALNY ZARZĄDCA INWESTYCJI:
  ZS nr 28

 

Opis:
Inwestycję do realizacji na terenie os. Tatrzańskiego w 2013 roku (I edycji programu 5/6) wybrała swoją uchwałą Rada Osiedla Tatrzańskie kadencji 2009-2013 (w pierwszej edycji inwestycje z programu 5/6 były wybierane wyłącznie przez Rady Osiedla)

 

Kwota do dyspozycji w programie 5/6 dla os. Tatrzańskiego w 2013 roku:
224 668 zł.

Wykorzystano:
157 502 zł.

Pozostało do wykorzystania (przeniesiono na kolejny rok):
67 166 zł.

 

 artykuły:

 Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2013 rok

 


 


 

Program 5/6 - edycja II - 2014

 

[INWESTYCJA NR 1/2014/ROT] 

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Budowa skweru rekreacyjno-integracyjnego w rejonie ulic: Chałubińskiego, Czecha , Witkiewicza"

 • LOKALIZACJA:
  rejon ul. Chałubińskiego, Czecha, Witkiewicza (działka nr 58 obręb 409)

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  100
  000 zł.

 • KOSZT REALIZACJI (po przetargu): 
  100 850 zł. (w tym 900 zł. projekt)

 • ODDANO DO UŻYTKU:
  w trakcie realizacji (na dzień 28.III.2015)

 • UWAGI: 
  długi czas realizacji, inwestycję zatwierdzono w kwietniu 2014 roku,

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  Wydział Inwestycji Miasta UMB

 

[INWESTYCJA NR 2/2014/ROT]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Wyposażenie skweru rekreacyjnego w dwa urządzenia siłowni fitness w rejonie ulic: Chałubińskiego, Roja, GOPR"

 • LOKALIZACJA:
  rejon
  ul. Chałubińskiego, Roja, GOPR (działka nr 28 obręb 409)

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  30 000 zł.

 • KOSZT REALIZACJI (po przetargu):
  30 600 zł. (w tym 800 zł. projekt)

 • ODDANO DO UŻYTKU:
  12 grudnia 2014 r.

 • UWAGI: 
  brak uwag

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  Wydział Inwestycji Miasta UMB

 • AKTUALNY ZARZĄDCA INWESTYCJI:
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMB

 

 [INWESTYCJA NR 3/2014/ROT]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Salezjańskiej i Pelplińskiej na cele rekreacyjne"

 • LOKALIZACJA:
  rejon ul. Salezjańska, Pelplińska, Lawinowa (m.in. działki nr 231/2; 213/2 obręb 406)

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  63 713 zł.

 • KOSZT REALIZACJI (po przetargu):
  2 300 zł. (projekt) + ??? (realizacja)

 • ODDANO DO UŻYTKU:
  w trakcie realizacji (na dzień 28.III.2015)

 • UWAGI:
  Realizacja inwestycji polega na wykonaniu pierwszego etapu w postaci budowy 188mb chodnika oraz montażu 2 lamp oświetleniowych i wykonaniu przepustów (5 szt.) pod kolejne lampy oświetleniowe.  Aktualnie (na dzień 28.III.2015) RO nie posiada informacji na temat postępów prac przy realizacji tej inwestycji. Był już rozstrzygnięty przetarg dnia 30 października 2014 roku z terminem realizacji do 15 grudnia 2014 w kwocie realizacji 51 881,40 zł. Koszt realizacji całego skweru zgodnie z projektem wg szacunków WIM UMB to ~ 240 000 złotych.

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  Wydział Inwestycji Miasta UMB
   

 

 [INWESTYCJA NR 4/2014/ROT]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Zakup i montaż 40 ławek wzdłuż ulicy Pelplińskiej"

 • LOKALIZACJA:
  ul. Pelplińska (26 szt.) i Orląt Lwowskich (5 szt.) oraz skwer GOPR (2 szt.) i skwer Salezjańska (7 szt.)

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  60 000 zł.

 • KOSZT REALIZACJI (po przetargu):
  59 679,60 zł.

 • ODDANO DO UŻYTKU:
  listopad
  2014 r.

 • UWAGI:
  dodatkowo pozyskano bezpłatnie od WGK 10 szt. betonowych koszy na śmieci z Parku Kochanowskiego i ustawiono przy części ławek na ul. Pelplińskiej i Orląt Lwowskich

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMB

 • AKTUALNY ZARZĄDCA INWESTYCJI:
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMB

 

Opis:
Cztery inwestycje do realizacji na terenie os. Tatrzańskiego w 2014 roku (II edycji programu 5/6) wybrała swoją uchwałą Rada Osiedla Tatrzańskie kadencji 2013-2017 z uwzględnieniem głosów mieszkańców osiedla wyrażonych w głosowaniu sporządzonym przez Urząd Miasta Bydgoszczy oraz głosowaniu na stronie internetowej Rady Osiedla (w drugiej edycji inwestycje z programu 5/6 były wybierane przez Rady Osiedla z uwzględnieniem głosów mieszkańców oddanych w głosowaniu sporządzonym przez UMB)

 

Kwota do dyspozycji w programie 5/6 dla os. Tatrzańskiego w 2014 roku:
293 713 zł. (226 547 zł. [kwota bazowa] + 67 166 zł. [z roku poprzedniego])

Wykorzystano:
193 430 zł. + ??? (realizacja I etapu skweru Salezjańska)

Pozostało do wykorzystania:
100 293 zł. (40 338 zł. wg oficjalnych informacji uzyskanych z WRiWPR UMB dnia 23 stycznia 2015 r.; wcześniej 40 tys. zł. tzw. REZERWY RO Tatrzańskie swoją uchwałą przeniosło na kolejny rok programu 5/6)

 

artykuły:

Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2014 rok

Inicjatywy lokalne - Program 5/6 - 2014 rok - wybrane inwestycje

Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2014 rok - aktualizacja

Program 5/6 - edycja 2014 - pierwsze przetargi

Program 5/6 - edycja 2014 - pierwsze realizacje

 


 


 

Program 5/6 - edycja III - 2015

 

[INWESTYCJA NR 1/2015/UMB] 

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Zagospodarowanie terenu na osiedlu Tatrzańskim"

 • LOKALIZACJA:
  brak danych (wg artykułu na Bydgoszcz.pl - "za boiskiem Orlik")

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  100
  000 zł.

 • UWAGI:
  Brak szczegółowych informacji, prawdopodobnie jest to inwestycja pn. Park "zakątek seniora", która zajęła II miejsce (40 głosów) w głosowaniu UMB

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  brak danych

 

 [INWESTYCJA NR 2/2015/UMB]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Budowa miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Tatrzańskim"

 • LOKALIZACJA:
  brak danych (wg artykułu na Bydgoszcz.pl - "w rejonie szkoły przy ul. Kromera")

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  50
  000 zł.

 • UWAGI:
  Brak szczegółowych informacji, prawdopodobnie jest to inwestycja pn. Plac  edukacyjny dla dzieci do nauki przepisów o ruchu drogowym, która zajęła III miejsce (34 głosów) w głosowaniu UMB

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  brak danych

 

 [INWESTYCJA NR 3/2015/UMB]

 • NAZWA INWESTYCJI (wg dokumentacji):
  "Budowa parkingu rowerowego na os. Tatrzańskim"

 • LOKALIZACJA:
  brak danych (wg artykułu na Bydgoszcz.pl - "w rejonie szkoły przy ul. Kromera")

 • NA REALIZACJĘ PRZEZNACZONO KWOTĘ (wg uchwały RM Bydgoszczy):
  30
  000 zł.

 • UWAGI:
  Brak szczegółowych informacji, prawdopodobnie jest to inwestycja pn. Stojak na rowery / Parking rowerowy, która zajęła IV/V miejsce (łącznie 30 głosów) w głosowaniu UMB

 • WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ INWESTYCJI:
  brak danych

 

Opis:
Trzy inwestycje do realizacji na terenie os. Tatrzańskiego w 2015 roku (III edycji programu 5/6) wybrał Urząd Miasta Bydgoszczy wybierając odpowiednio inwestycje które zajęły II, III i IV/V miejsce w głosowaniu przeprowadzonym przez UMB. Jednakże patrząc na aktualny, co prawda bardzo szczątkowy opis tych inwestycji, zostały one "nieco" zmodyfikowane względem zgłoszeń mieszkańców. W dniu 25 marca 2015 Rada Miasta Bydgoszczy swoją uchwałą wprowadziła poprawkę do budżetu miasta zatwierdzającą finansowanie tych inwestycji.
Rada Osiedla Tatrzańskie swoją uchwałą rekomendowała inne inwestycje do realizacji w ramach programu 5/6 w 2015 roku na terenie os. Tatrzańskiego. Włodarze miasta, zwłaszcza w osobie wiceprezydenta p. Niedźwieckiego, postanowili negatywnie ustosunkować się do uchwały i opinii Rady Osiedla Tatrzańskie, o czym rada dowiedziała się z przekazu medialnego na stronie Bydgoszcz.pl, dzień przed odbytym głosowaniem Rady Miasta (po dziś dzień nie dotarło do RO Tatrzańskie jakiekolwiek pismo z wyjaśnieniami, co i dlaczego zostało wybrane na naszym osiedlu w ramach programu 5/6 edycji 2015). Szkoda też, że wszystkie trzy inwestycje zlokalizowane są w jednym miejscu naszego osiedla... przy ul. Jarużyńskiej/Kromera (przy Orliku). Cóż, co prawda dotychczas pominięto całkowicie zdanie Rady Osiedla w tej edycji programu 5/6, ale obiecać możemy, że podobnie jak w edycji I programu będziemy z wielką skrupulatnością przyglądać się realizacji każdej z wybranych inwestycji.

 

Kwota do dyspozycji w programie 5/6 dla os. Tatrzańskiego w 2015 roku:
226 933 zł. [kwota bazowa] + ??? [z roku poprzedniego]

Wykorzystano:
???

Pozostało do wykorzystania:
???

 

artykuły:

Inicjatywy lokalne - program 5/6 - 2015 rok

Program 5/6 - edycja 2015 - wyniki głosowania

Program 5/6 - edycja 2015 - opinia RO

Program 5/6 - edycja 2015 - uchwała RO

Program 5/6 - edycja 2015 - zatwierdzone inwestycje

 

 

Joomla templates by a4joomla